سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات متداول

اگر سوال پاسخ داده نشده ای دارید، به راحتی به بخش پشتیبانی ما
به آدرس [email protected] ایمیل بزنید و ما ظرف 24 ساعت به شما پاسخ خواهیم داد.

Challenge Type

  • Traders Choice
  • Standard Challenge

Account Size

  • $10,000
  • $25,000
  • $50,000
  • $100,000
  • $200,000
  • $300,000
  • $400,000

Account Type

Trading Platform